USTAWA z dnia 8 stycznia 1993r.    o  podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 1999 r. 
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących. ZAWIERAJĄCE WYKAZ CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2001 R. Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz. U. Nr 151. poz. 1711

ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2001 r.

ODPISY OD MARCA 2002 R.

4 marca 2002r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zmiany obowiązują od 26 marca. Oprócz wielu istotnych dla naszego życia gospodarczego kwestii nowelizacja objęła także artykuł 29 dotyczący kas fiskalnych. Poniżej zamieszczamy obecnie obowiązujący tekst artykułu. Obecnie odliczenie 50% wartości kasy obowiązuje tylko dla kas kupowanych po raz pierwszy i zgłoszonych do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem fiskalizacji.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lutego 2003r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących